Инертни материали

SGT Trans продава и доставя инертни материали с малки и големи самосвали до 30т.


Пясък

Речения  пясък се използва за производство на строителни разтвори и бетонови смеси.

 • Пясък 0/1мм
 • Пясък 0/4мм
 • Кварцовия пясък е подходящ за  фугиране на павета и плочки  .
 • Кварцов пясък  0.07-0.16мм   0.1-0.25мм.  0.16-0.315 мм 

Речна фракция (филц)

 • Речна фракция 4-22мм / подходяща за бетонови смеси /
 • Речна фракция 22-45мм /подходяща за дренаж и декорация/
 • Речна фракция 45-63мм / дренажен материал /
 • Баластра 0-63мм / подходяща за обратен насип/

Скална фракция (чакъл)

 • Трошен пясък (сипица) 0-4мм  / подложка за павета и плочки/
 • Tрошен камък фракция 4 -11мм / подходяща за бетонови смеси  и насипване на паркинги/
 • Tрошен камък фракция 11-22мм / подходяща за бетонови смеси  и насипване на паркинги/
 • Трошен камък 0-32мм  / подходяща за обратен насип/
 • Трошен камък 0-42мм / подходяща за обратен насип/
 • Трошен камък 0-63мм / подходяща за обратен насип/